POKLADNA

K čemu modul slouží?

Vedení pokladního deníku přehledně, elektronicky a transparentně.

Popis modulu

Evidujte peněžní toky ve Vašem domě. Cílem modulu Pokladna je zjednodušit práci pro "výbor" a zároveň zpřístupnit informace o stavu pokladny i řadovým členům, kteří je jinak získají až na schůzi za účelem schválení účetní závěrky.

Možnost vidět souhrnná data o nákladech domu
  • Vedení příjmů a výdajů
  • Možnost zadat evidenční číslo dokladu
  • Možnost přidávat vlastní poznámku
  • Hlídání zůstatku pokladny
  • Filtrování napříč celou pokladnou (text i částky)

 

pokladna