TECHNICKÉ SLUŽBY

K čemu modul slouží?

Hlídání jednotlivých revizních zkoušek, které musí každé SVJ nebo BD pro svůj dům plnit ze zákona.

Popis modulu

Provoz domu se řídí více než stovkou vyhlášek, desítkami zákonů (včetně novelizací) a nařízeními vlády, znáte je všechny? Kdy jste naposledy prováděli revizi suchovodů? a víte jestli se na Vás tato povinnost vztahuje? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ne, tak pro vás bude tento modul vítaným pomocníkem a mocným rádcem v oblasti revizní legislativy.

Jaké údaje budete moci sledovat?
 • Odběrná elektrická zařízení
 • Elektrická instalace
 • Hromosvody
 • Tlakové nádoby stabilní
 • Nízkotlaké kotelny
 • Domovní rozvody plynu včetně regulátorů ze STL na NTL
 • Výtahy určené pro dopravu osob nebo nákladů
 • Požárně bezpečnsotní zařízení
 • Hasicí přístroje
 • Dodržování předpisů o požární ochraně
 • Komíny
 • Vodoměry
 • Kalorimetry

 č.1
revizní kalendář výpis revizí