Zateplením domu práce teprve začíná

20.10.2015

Už máte vyměněna všechna okna, fasáda zateplena, střecha opravena. Máme tedy hotovo a dalších několik let není třeba do domu investovat. Takhle bychom jistě reagovali, pokud bychom byli pouhými nájemníky, ale jakožto spoluvlastníci bychom měli být schopni dohlédnout dále, než na práh vlastních dveří. Následující článek je primárně určen pro obyvatele panelových domů, najít se v něm však mohou i mnozí vlastníci obytných domů postavených z jiných materiálů.

 

                                                      Panelové domy

Životnost většiny panelových domů byla plánována na 30 let, později prodloužena až let 50. To samozřejmě neznamená, že po uplynutí této lhůty je dům určen k demolici. Skeletová konstrukce panelových domů je velmi houževnatá, připomínající vojenský bunkr. Mohou za to mnohdy nenáviděné armatury, které tak krásně nesou zvuk mezi patry, ale o to více drží dům pevně ve svém sevření. Jak to tedy s tou životností je? Po výše zmíněné době dosluhují vnitřní rozvody energií, je třeba mnohdy měnit potrubí nebo opravit hydroizolaci. Pokud odhlédneme od společných prostor domu, pak dosluhují umakartová jádra, rozvody elektrické energie (převážně stále z hliníku) nebo rozvody vody, plynu a odpadů. U panelových domů už naštěstí příliš nehrozí, že bychom se v nich setkali např. s olověnou trubkou s vnitřní cínovou vložkou, které se vyskytovaly v domech stavěných převážně před druhou světovou válkou.

 

Rekonstrukce rozvodů elektrické energie ve společných prostorech

Společné rozvody elektrické energie jsou neprávem opomíjenou součástí domu. Jedná se přitom o kritickou infrastrukturu, která ale nikterak neindikuje svoji potřebu výměny. Elektřina neteče ani nezapáchá, proto se mnohdy můžeme mylně domnívat, že je s rozvody vše v naprostém pořádku. Revize elektroinstalace bychom měli provádět nejpozději jednou za pět let. Často jsou ovšem rozvody v takovém stavu, že za dobu mezi revizemi může dojít k významné degradaci vedení. Je tedy vhodné, pokud to stav financí v domě dovolí, přistoupit k výměně co nejdříve. Současně je vhodné vyměnit i elektrické vedení k osvětlení společných prostor. Práce to není tichá ani bezprašná a je tedy dobré udělat to takříkajíc "z jedné vody načisto". Vedlejším efektem takovéto rekonstrukce je zbavení se nevzhledného oplechování rozvodů, které jsou při rekonstrukci nahrazovány vyzdívkou z pórobetonových tvárnic. Společné prostory se přiblíží standardu dnešní doby se kterými se setkáváme v novostavbách. Odbourává se tak kontrast mezi nově zrekonstruovanými byty a zašlou (i když čistou a uklizenou) chodbou domu.

 

                                                       Vybudování vlastní kotelny

Pokud nechcete vydávat stále více peněz za provoz domácnosti, je třeba držet krok se stále se zvyšujícími cenami energií. Ti šťastnější z nás již mají v domě vlastní kotelnu. Největším argumentem pro její pořízení jsou velké tepelné ztráty na horkovodech (mohou činit až 70%). Takové ztráty jsou stejně jako u „ztracené vody" ve vodovodním potrubí účtovány konečnému spotřebiteli. Laicky lze tedy říci, že i když se k Vám teplo nedostane, stejně jej zaplatíte. V dnešní době „čistých energií" je velmi vhodné budovat lokální zdroje tepla. Dříve nebylo myslitelné, aby měl každý panelový dům vlastní uhelnou kotelnu. V takovém případě by ovzduší na Pražském jižním městě nebo Modřanech bylo srovnatelné s Ostravou, ve své největší "slávě". V době automatických kotlů řízených na dálku také odpadá nutnost zaměstnávání kotelníka. Pokud dům nemá vlastní kotelnu a je tedy připojen na dálkové zásobování teplem, poté je cesta k vlastní kotelně velmi obtížná. Než se pustíme do vlastního plánování, nejdříve si zjistíme zda:

  • máte vhodnou místnost, pro umístění kotelny. Pokud v domě takovou místnost nemáte, potom počítejte se stavebním povolením na dostavbu. Pokud pozemek okolo domu není ve vašem vlastnictví, ale například města či městské části, potom i náklady na jeho případné vykoupení.
  • Je v daném místě dostatečná kapacita plynovodu
  • Má vaše město schválený a platný dokument Energetické koncepce. Kotelna je sice malý zdroj znečištění, ale stále je třeba požádat o závazné vyjádření příslušný stavební úřad a odbor životního prostředí (pro výkon nad 100 KW). Teprve tehdy se pusťte do přípravy projektu nebo jiných činností.

 

                                                       Solární ohřev vody

Jedno z problematických míst panelových domů je zde naopak výhodou. Plochá střecha přímo vybízí k instalaci solárního ohřevu vody. Panelový dům je svou plochou střechou a vysokou koncentrací obyvatel ideálním kandidátem být zdrojem „levné energie". Zde mají opět výhodu domy s vlastní kotelnou nebo ty, které nejsou připojené na okruh TUV. Solární ohřev vody nelze považovat za jediný možný zdroj teplé vody. Je nutné jej kombinovat s dálkovým rozvodem tepla nebo vlastní kotelnou. Počítejte tedy s tím, že systém bude plnit svoji plánovou funkci od března do října. Poté jeho účinnost klesá. Ačkoliv budete šetřit od prvního dne instalace, je nezbytné započítat náklady na vybudování systému, které rozhodně nejsou malé. Proto většina domů s takovouto instalací volí systém rychlého umoření nákladů, kdy se cena tepla a teplé vody prakticky nezmění. Rozdíl v nákladech jdou na vrub pořízení systému. Efekt využívání obnovitelných zdrojů se tak projeví až během několika let.

»zpět do archivu novinek