Fond oprav v SVJ

19.05.2015

Jedním z hlavních a nejdůležitějších příjmů Společenství vlastníků bytových jednotek je fond oprav. Zaklínadlo, za kterým se skrývají pravidelné a mimořádné platby mnohdy cuchají nervy nejednoho vlastníka. Čím to je, že Váš známý platí za byt o větší rozloze poplatek nižší než Vy? Kdo a jak určuje výši příspěvku? Prokousali jsme se pro Vás novým občanským zákoníkem a přinášíme Vám základní výčet doporučení.

Občanský zákoník definuje výpočet příspěvku do fondu oprav následovně:

Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech prostor. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

Fond oprav a stanovy

Pokud není ve stanovách zakotven jiný mechanismus platby, například paušální částka na každou bytovou jednotku, bez ohledu na její velikost, platí všichni spoluvlastníci obvykle poměrnou část, dle podlahové plochy. Často bývá vyjádřena korunovou sazbou za 1 metr čtvereční (např. 5kč/m2). Výše příspěvku musí být odhlasována a odsouhlasena dle klasických pravidel pro hlasování na členských schůzích.

Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se počítá podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

Ovšem pozor!

Výpočet fondu oprav lze provádět také dle katastru (a to nezaokrouhleně). Existují právní výklady, které doporučují právě tento způsob, s odůvodněním, že jiné formy (např. účtování za 1 m2) jsou protizákonné a nevymahatelné, což může (v absurdní rovině) vést k vyvázání povinnosti spoluvlasníků zcela hradit příspěvky do fondu oprav. Stačí tedy, aby jeden ze spoluvlastníků si uvědomil, že se mu tato možnost nabízí a je tak zvaně „zaděláno na problém“.

A jak lze kontrolovat pohyby ve fondu oprav?

Jistě Vás napadlo, jak výbor s fondem oprav hospodaří, jaký je pohyb prostředků a zda jsou prostředky účelně využívány? Jako spolumajitel máte na takové informace jednoznačně právo. Ptejte se u svého výboru a do společného hospodaření nahlédněte. Doporučujeme však využít nějakého online pomocníka, ve kterém se Vám dostane plné transparentnosti. Modul „finance“ našeho portálu nabízí Vašemu společenství ideální nástroj. Online a kdykoliv se můžete přesvědčit, že každá koruna ve fondu má své opodstatnění a účelné využití. 

»zpět do archivu novinek