Víte jak hospodaří Vaše společenství?

06.05.2015

Mělo by být v zájmu každého spoluvlastníka, aby věděl, jak hospodaří jeho společenství. Protože být dobrým hospodářem platí ve spoluvlastnickém zřízení dvojnásob. V době zvyšujícího se tlaku na úsporná opatření jsou bytové domy a společenství vlastníků téměř jediní, kteří hospodaří stále stejně bez ohledu na změny okolního světa. Není výjimkou, že domy mají uzavřeny smluvní vztahy i deset a více let s podmínkami horšími, než je dnes obvyklé. Dá se říci, že kdyby se smlouva "přesoutěžila" , tak dům by mohl snadno ušetřit. To se ovšem neděje a to zejména z důvodu, že se o existenci smluv často neví a ani se pravidelně nerevidují. Spoluvlastníci každý měsíc zaplatí povinné poplatky a už nepátrají, zda je s nimi nakládáno maximálně hospodárně.

V minulých letech bylo vlastnictví řízeno Zákonem 72/1994 Sb. , který byl v roce 2012 nahrazen Zákonem 89/2012 Sb. – Nový občanský zákoník (NOZ). Pro náš případ si vybere dva základní paragrafy:

§1126 Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci.

§1179 Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

Tato ustanovení říkají, že každý spoluvlastník má právo nahlížet do hospodaření majetku, který je v jeho spoluvlastnictví. Může tedy po správci (po výboru nebo předsedovi SVJ / BD) požadovat doložení všech dokladů (smlouvy, objednávky, závěrky, aj.) kdykoliv v průběhu roku. Zákon nestanovuje  provozní dobu ani formu, jakou mají být podklady poskytnuty. To znamená, že Vaší žádosti může být vyhověno např. pouze v pracovní dny od 17 do 20h.

Zákon taktéž nestanovuje lhůty, do kdy Vám doklady musí být předloženy k náhledu. Pokud by chtěl Výbor něco skrývat, může Vaši žádost odkládat z různých důvodů. Například nemoc, archivace a podobně. Zkrátka nějaký důvod by se vždy našel.

Pokud Vaše společenství nemá elektronickou evidenci financí nebo transparentní bankovní účet, musíte počkat až Vám doklady někdo vydá. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o originály, nemusí Vám je umožnit odnést mimo místo k tomu určené. Samostudium v domácím prostředí může být tedy znemožněno. Do dokladů tedy můžete nahlížet, ale nesmíte si je odnést například za účelem externí kontroly.

Elektronická evidencí financí v domě má hned několik výhod. Můžete do ni nahlížet kdykoliv je potřeba. Tedy v době, která zcela vyhovuje Vám. Můžete sledovat trendy, což jinými slovy znamená, že jste schopni porovnávat finanční toky mezi jednotlivými lety. Jste schopni tak snadno zjistit, o kolik se Vám v domě zvýšily náklady na provoz domu. 

Náklady na chod domu
Spotřeby energií v domě
Hospodaření ve fondu oprav

»zpět do archivu novinek