Webové stránky vs. bytové družstvo

22.04.2015

Bytová družstva mají od prvního ledna 2014 další povinnosti vyplývající z nového Občanského zákoníku, respektive z návazného Zákona o obchodních korporacích (ZOK). Co si na nás  § 636 zákona č. 90/2012 Sb. nově připravil se dozvíte v našem článku.

Co to má všechno za smysl?

Zákonodárci se tímto lehce krkolomným způsobem snaží chránit práva jednotlivých akcionářů družstva, tedy členů, kteří ne vždy mají přístup k informacím, které v papírové podobě družstvo svým členům doručuje. Zejména s rostoucím trendem pronájmů bytů je pochopitelné, že by majitel bytu měl mít možnost se podstatné informace o příslušném družstvu dozvědět i “dálkově” pomocí internetu.

Zákon hovoří jasnou řečí, nebo ne?

Co právník, to názor. Ano, výklad změn v zákonu o obchodních korporacích je z pohledu povolaných lehce vágní. Pokud bychom však měli vymezit hlavní požadavky, pak se skutečně jedná o povinnost zřízení elektronické nástěnky, tedy internetových stránek družstva, které budou veřejně přístupné. Na "internetovou nástěnku" následně řídící orgán družstva vyvěsí informaci o konání členské schůze a to 15 dní před samotným termínem konání. Informace musí být na vývěsce dostupná nejméně do doby konání schůze. Při spojení s “informováním členů”, které lze řešit jak vložením informace do poštovní schránky v tištěné podobě, tak rozesláním na emailové adresy jednotlivých členů. Avšak již samotným vyvěšením informace na elektronickou nástěnku se považuje informace o svolání schůze za “doručenou”. Že se již nebere v potaz počítačová gramotnost členů a jejich možnost dostupnosti internetu je již jakousi klasikou našich luhů a hájů.

Na nás je zákon krátký…

Nedodržení stanovených podmínek může být problémem pro celé družstvo. Když pomineme fakt, že při neplnění se družstvo vystavuje faktickému porušení zákona o korporacích, může nedodržením vzniknout i větší problém. Pokud by totiž kterýkoliv z členů zpětně napadl způsob vyhlášení schůze, mohla by zpětně být zneplatněna včetně všech hlasování, která byla během této schůze uskutečněna.  

Co s tím?

Nebojte se, jednoduché řešení existuje. Drahé zřizování web stránek pro družstvo na koleni je sice řešení splňující předepsaná kritéria, ale zároveň v sobě nenápadně skrývající další náklady (např. hosting, doména) a zejména časové nároky na správu. Takové web stránky se mohou následně družstvu nepříjemně prodražit. ChytrýSprávce je naopak levné a komplexní řešení včetně dalších funkcí, které Vám čas i peníze ušetří. V záplavě pseudo webů poskytujících ve své podstatě jen velmi strohé služby za nemalý roční poplatek je tu konečně řešení, které hledáte. Podívejte se co náš nástroj umí a jak výhodný pro Vás je.

 

                                                                           nastenka

»zpět do archivu novinek