Odměna výboru SVJ?

22.06.2015

Setkali jste se sami se situací, že volby do výboru připomínají hru "nevidím, neslyším"? Anketa, kterou jsme náhodně prováděli mezi členy různých společenstev vlastníků jednotek veskrze potvrzuje, že ochota stát se členem výboru není příliš valná a nápadně klesá zejména tam, kde je tato funkce bez nároku na odměnu (je tedy tzv. dobrovolná).

S přibývající legislativní zátěží, nutností sledování různorodých aspektů správy domu je zátěž na členy výboru mnohdy vysoká. Ve svém volném čase jsou pak členové výboru nuceni se věnovat nejen běžným operativním činnostem, ale řešit i nadstandardní přání a problémy členů. Činnosti se mohou naakumulovat až do té výše, že výbor tráví dlouhé hodiny nad řešením problémů, které se svým způsobem týkají všech obyvatel společného domu. Rozčarování přichází ve chvílích, kdy není přístup k odpovědnostem dle představ řadových členů. Pokud je funkce ve výboru dobrovolná, pak se nelze na výbor zlobit, že např. nevybral nejlepší / nejvýhodnější nabídku na dodávku určitých služeb, nebo že promeškal termín některé z povinných revizí.

Dlouhodobou praxí se potvrzuje, že placená funkce přináší i větší odpovědnost a řadovým členům dává do ruky argument, kterým si může u výboru vymoci pravidla a odpovědnost jeho fungování a zejména přístupu ke správě celého SVJ. Naopak ze strany výboru se jedná o skvělou motivaci. Určité ohodnocení nutí výbor chovat se zodpovědněji a být více nápomocen a otevřen řešení i nadstandardních činností. Odměnu doporučujeme stanovovat nejen s ohledem na velikost společenství, zanést její výši do stanov, ale zejména pamatovat na to, že dle novely zákona č. 187/2006 Sb. je z částek vyšších než 2500 Kč povinnost odvádět sociální pojištění.

»zpět do archivu novinek