Nevlastní bratr Hydrantu Suchovod

08.08.2015

Co je to suchovod?

Když se zeptáte lidí kolem sebe:  "Co je suchovod?" může se stát, že na Vás většina z nich zůstane koukat jako na blázna. Proč je potřeba někam „vést sucho“? A ještě k tomu v domě? To se asi týká pouze těch, co mají v domě vlhkost, tam je asi potřeba tam to sucho nějak dostat, řeknou si někteří.

Ti šťastnější z nás denně míjejí rozličné tajemné skříňky s tímto nápisem, ale vrozená obava o svůj život jim nikdy nedovolila podívat se, co se za tímto zlověstným nápisem skrývá. Případně někdo může považovat suchovod za stejně mýtickou součástku jako je [falánž] v letadle [1].

Mnoho lidí se spokojí se „svojí verzí“ pravdy. Co je to tedy doopravdy?

Co to tedy ten suchovod opravdu je?

Ačkoliv k tomu název svádí, nejedná se o vedení sucha, ale právě naopak. Suchovod je nezavodněné požární potrubí. Vyskytuje se převážně ve výškových budovách, kdy doplňuje požární hadice, které není nutné protahovat celým domem. Toto výrazně zkracuje dobu zásahu k požárům. Suchovod nemusí být jen „zazděnou trubkou“, ale můžete se s ním potkat i ve formě požárního žebříku se suchovodem.

Má suchovod nějaké označení?

I Suchovod má krásnou značku. Jeho definici mělo na starosti grafické studio ČSN ISO 3864-1.

Značka suchovod [2]

A co revize suchovodu?

I když je suchovod jenom „trubka“ ve zdi je třeba se o ni řádně starat. Každá promarněná sekunda může znamenat tisícové škody navíc v případě nečekaného požáru. Revize suchovodu se provádí jednou ročně „zejména tlakovou zkouškou, prohlídkou potrubí a armatur, ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů, stavu základního vybavení požárního potrubí, správného a viditelného označení příslušných armatur odběrních míst požární vody a ostatních souvisejících zařízení (ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou, příloha C, odst. C.1.2, resp. C.1., resp. ČSN 736660 a ČSN 75 5411).“[3]

Máme v domě suchovod?

Sluchovod musí být instalován v budovách s výškou „h“ větší než 30 m. Podle značky si jistě vybavíte, zda příslušnou tajemnou skříňku na chodbách v domě potkáváte.

 

[1] http://cs.urbandictionary.com/define.php?term=phalange

[2] http://www.happyend.cz/znacka-suchovod/

[3] http://www.seidl.cz/cz/poradna/kontrola-nezavodneneho-potrubi-suchovodu-487.html

»zpět do archivu novinek