Nájemníci si za opravy bytů připlatí, navrhuje Vláda

15.09.2015

V připravovaném návrhu Ministerstva pro místní rozvoj se mění definice pojmů běžná údržba a pravidla pro drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení by mělo nabýt účinnosti 1. ledna 2016 a bude se týkat více než 1,4 milionu nájemníků.

Nařízení nerozlišuje, zda je pronajímatel soukromá nebo právnická osoba. Je tedy vhodné zmínit, že i společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo může požadovat větší spoluúčast na údržbě bytů. Toto ovšem platí pouze tehdy, pokud je SVJ/BD vlastníkem bytových jednotek, které dále pronajímá.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:

 

  • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a  lišt,
  • opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u  oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
  • opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a  spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
  • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  • opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
  • opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,  
  • opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a  přistavěných skříní; u zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva včetně kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,

Do drobných oprav se budou počítat i jiné opravy, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč (náklady na dopravu a další náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají). Současně je na náklady stanoven roční limit, kdy součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

Více informací k dané problematice lze nalézt v návrhu nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Upozorňujeme, že se stále jedná o připravovanou legislativní změnu. Problematiku budeme dále sledovat a v případě, že proběhne nějaká změna návrhu, článek aktualizujeme.

 

Zdroj: Knihovna připravované legislativy

»zpět do archivu novinek