Jak ochránit bytový dům před vandaly

14.04.2015

Poškozování majetku ve společném vlastnictví je častým problémem. Škody se mohou vyšplhat až do desítek tisíc korun, zvláště když se jedná o výtahy. Nejčastěji se jedná o poškozené zámky, poničená omítka a malba, počmárané nebo posprejované "volné" plochy nebo zničené schránky. Škody páchají jednotlivce (nezřídka jsou to naši sousedé), ale škody platíme všichni. Ničení majetku však lze zamezit.

Jednou z možných prevencí je instalace kamerového systému. Toto řešení má svá přísná pravidla a značná úskalí. Správce domu, který v chodbách bytového domu zřídí kamerový systém a pořizuje a uchovává z něj záznam, se stává zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů a jako takový by měl být registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Jak a kam nasměrovat kamery?

Umístění kamer může být velmi problematické a je nutné nad jejich polohou důkladně přemýšlet. Doporučuje se na schůzi přiložit k jednání podrobný plánek rozmístění kamer se zakresleným zorným polem. Toto Vám pomůže odstranit případné námitky a zajistit si, že v budoucnu se proti kamerám nezvedne v domě vlna odporu.

Doporučení Policie ČR je umístit kamery tak, aby zabíraly obličej ve výšce očí. Toto v budoucnu může pomoci ke správné identifikaci případných pachatelů. Bohužel jsou tím kamery více vystaveny nenechavcům, a mohou se stát obětí krádeže.

Mohu zabírat okolí domu?

Když byste chtěli zabírat veřejné prostranství, například pro hlídání parkoviště před domem. V takovém případě je možné zabírat jen úsek nezbytný v souvislosti s účelem zpracování, tedy s ochranou majetku. Dále má SVJ (případně družstvo) informační povinnost, Jejíž součástí je informovat fyzické osoby o skutečnosti, že vstupují do prostoru zaznamenávaného kamerovým systémem nebo se v takovém prostoru nacházejí.

Archivace nahrávaného prostoru

Zákon říká, že je Správce povinen uchovávat osobní údaje (záznam z kamerového systému) pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Lhůta není dikcí zákona přesněji vymezena a její posuzování může být problematické. Vždy se posuzuje dle konkrétních podmínek zpracování osobních údajů. Doporučená doba by neměla přesáhnout jednotky dní. Družstvo nebo společenství vlastníků jednotek je povinno zabezpečit nahrávky, určit režim jejich zpracování, kompetence a přístupová práva k nim.

Kdo může do nahrávek nahlížet?

V souladu s ochranou majetku mohou do záznamu kamerového systému nahlížet pouze pověřené osoby, a to v případě útoku na majetek. V některých obytných domech se předpokládá, že bude záznam použit jako důkazní prostředek a nahlížet do něj bude výhradně Policie ČR v souvislosti se šetřením.

Co na to ÚOOÚ (úřad na ochranu osobních údajů)?

Tuto instituci není radno opomenout, protože právě ona Vám může plány na kamerový systém výrazně znepříjemnit, a slovy našich členů, i znechutit. Pokud byste kamery nainstalovali bez jeho souhlasu, tak může být takovýto důkaz v trestním řízení vyřazen, a současně proti Vám může pachatel podat trestní oznámení pro neoprávněné snímání jeho osoby. Ano, i v takovém státě žijeme, kdy se usvědčený pachatel může bránit tím, že jste ho neměli právo sledovat, když vám vykrádal dům. Jsou i případy, kdy pachatel vysoudil odškodnění.

Kolik takový systém přibližně stojí?

Na tuto otázku nelze snad odpovědět. Vždy záleží na velikosti domu, počtu vchodů a míst, které chcete chránit. Obecně považované minimum jsou 4 kamery (vchod, schránky, výtah a vchod do sklepa). Každá další kamera zvyšuje pravděpodobnost zachycení obličeje a snižuje výskyt slepých míst (kam kamera nevidí).

Základní systém bez nahrávání se dá pořídit již za desítky tisíc korun, ale pokud to myslíte s kamerami vážně (tak aby to mělo nějaký smysl), tak počítejte se startovací částkou kolem 100 tisíc korun.

 
Stanovisko 1/2008 Úřadu na ochranu osobních údajů

Úřad se již v minulosti vyjádřil za účelem poskytnout vodítka k řádnému a legálnímu provádění zpracování osobních údajů k různým otázkám a aspektům s touto problematikou spojeným. S ohledem na přetrvávající a dále se rozšiřující tendence k provozování kamerových systémů v bytových domech nemůže nechat bez povšimnutí ani tuto oblast. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

 

Zdroj přílohy: webové stránky UOOU, autor neznámý, název: Stanovisko 1/2008 Úřadu na ochranu osobních údajů; dostupné z https://www.uoou.cz/kamerove-systemy/ds-2623/p1=2623

 č.1

»zpět do archivu novinek