KNIHA POŠTY

K čemu modul slouží?

Sledování odchozích a příchozích poštovních zásilek Vašeho domu.

Popis modulu

S měnícím se výborem, předsedou, členy ve Vašem domě je uchování veškeré pošty v přehledné formě nejen příjemné, ale téměř nutné. Snadno se tak vyvarujete případů, kdy po půl roce, roce budete řešit zda, kdo a jak vyřídil tu kterou důležitou písemnost, případně budete potřebovat starší komunikaci k náhledu. Modul umožňuje snadno evidovat a rozdělovat jak příchozí, tak odchozí poštu včetně evidence vyřízené pošty a osoby, pod kterou komunikace probíhala a která za výsledek zodpovídala. Každý člen má právo na úplný přehled a jistotu, že každá poštovní zásilka byla řádně vyřízena. Právě pro tyto případy je modul Kalendář tím správným nástrojem.

Jaké údaje budete moci sledovat?
  • každý člen má možnost sledovat, jak je nakládáno s poštou domu
  • evidence přijaté, vyřízené, odeslané pošty
  • přehledná historie, již žádná ztracená, nebo "nepřiznaná" komunikace
  • i přes měnící se osoby výboru získáváte místo, kde máte stále svoji poštu pod kontrolou

 

 č.1
 č.2
 č.3