V aplikaci vidím jiné podíly, než jak jsou uvedeny na katastru

Jednotlivé podíly jsou vždy převáděny na společného jmenovatele. Převedením zlomků na desetinné číslo není vždy zaručena přesnost, zvlaště tehdy, jsou-li podíly zaokrouhlovány na malý počet míst. Aby byly hlasovací podíly co nejpřesnější a tudíž hlasování nezpochybnitelné, bylo by nutné pracovat s čísly o deseti a více desetinných míst (převážně velká společenství vlastníků). Současně je práce s takovými podíly nepraktická a více náchylná k chybám. 

V případě vlastnictví více jednotek jedním vlastníkem jsou v katastru nemovitostí čitatelé podílů přináležející ke každé jednotce téhož vlastníka sečteny.

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.