Jaký je rozdíl mezi Anketou a Hlasováním?

Anketa slouží pro obecné dotazy na ostatní členy. Anketa nezohledňuje výši vlastnických podílů. Každý člen má tedy jeden hlas (takzvaně jsou si všichni rovni). Dále není nutné, aby hlasovali všichni zúčastnění, anketa je "platná" i když budou hlasovat jenom 3 lidí z celého domu. Na druhou stranu u elektronického (online) Hlasování jsou zohledňovány výše vlastnického podílu (tj. hlas majitele většího bytu má větší váhu než malého bytu). Otázky jsou koncipovány tak, aby na ně mohlo být odpovězeno ANO/NE (případně Souhlasím/Nesouhlasím). V rámci elektronického (online) Hlasování je zohledňováno Kvorum, podle kterého se určuje, zda bylo hlasování platné či nikoliv. Mimo vyslovení souhlasu či nesouhlasu, je možné se zdržet hlasování. Tj. člen je započítá do účasti na hlasování, ale jeho hlas se nepřikloní ani na jednu stranu. 

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.